Bergensbanen - Bergen Line - Video full trip 7 hours 14 minutes

By NRK Nett-TV Bergensbanen minutt for minutt
Opplev heile togturen frå Bergen til Oslo frå orkesterplass.

Front view. Train. Railway. 

Click to view

Table of Contents

You can use this index if you want to go directly to a specific part of the video

Part (del)

Time

1

01:05

Departure Bergen

1

02:21

Music "Udsigter fra Ulrikken"

1

03:20

Tunnel Ulriken 7670m

1

03:30

Frå filmen "Over høyfjellet" NSB-film 1964 (Om Uriken tunnellen)

1

04:17

Frå "Bergen lokal" på opningsdagen 1. August 1964

1

07:37

Music "Before you leave" Frå Ytre Arna

1

07:49

Arna station

1

10:02

Tunnel Arnanipa 2190m

1

10:00

Velkommen i toget - Konduktor Kai Rudshagen

1

11:40

Track in from left (gamle Voss banen ?)

1

12:46

Music "Ku i tunnelen"

1

12:46

Tunnel Herland 781m

1

13:00

Tunnel Songstad III 295m

1

13:15

Tunnel Songstad II 330m

1

13:36

Tunnel Songstad I 583m

1

15:23

Tunnel Romslo II 377m

1

15:30

Music "Hold" Lorraine

1

15:56

Tunnel Romslo I 581m

1

16:36

Tunnel Risnes III 291m

1

17:30

Tunnel Trengereid II 116m

1

17:56

Trengereid station 1883 (no stop)

1

18:09

Track leaves at left

1

18:11

NSB og Jernbaneverkets jubileumsfilm (fremtid)

1

18:19

Tunnel Hananipa 6096m (1971)

1

22:46

Tunnel Kjenes 410m

1

23:40

Frå "Norges statsbaner 100år" 1954 reportsje frå Vaksdal stasjon

1

25:38

Tunnel Vaksdal 180m

1

26:10

Vaksdal station 1883 (no stop)

1

26:57

Tunnel Skreien II 662m

1

27:04

Ukerevy 1948, avsporing på Bergensbanen

1

28:13

Tunnel Skreien I 300m

1

28:15

Frå "Montasje til 50¨års jubileet" (om Bergenbanens father)

1

31:35

Tunnel

1

32:37

Stanghelle stasjon 1883 3moh

1

33:23

Stanghelle bru

1

35:20

"Tunnelsteinen"

1

35:55

Dalebrygga 475m

1

36:11

Music "Tog" Lars Bremnes

1

38:44

Dale station 43.4 moh Bygningen er flyttet hit fra Voss I 1908 (Stop)

1

39:36

Music "Trains" Bjørn Berge

1

42:47

Tunnel Trollkona 8043m

1

42:52

Kvledsnytt 10. April 1986 (Om Trollkona tunnel Dale - Bostad)

1

44:48

Frå "Montasje til 50-års jubileet" (prolog til opning av Bergensbanen)

1

49:01

Bolstad 110m

1

49:07

Bolstadøyri station 1883 (no stop)

1

49:09

Meet train

1

50:19

Music "Mystery train"

1

51:30

Tunnel Røvstona 542m

1

52:22

Tunnel Lillevik 292m

1

52:49

Tunnel Kattegjelet 529m

1

53:24

Hærnes-tunnelen 3336m

1

53:30

Frå "En frodig forteller ´. Vi besøker Bjørn Rongen I Drøbak"

1

55:29

Evanger station 16 moh 1883

1

55:40

Music "Train to Voss" PG & Frank

1

1:00.10

Tunnel Ho 710m

1

1:00:54

Music "Gammel er min fjord" D'Sound

1

1:02:50

Bru over Vosso

1

1:03:01

Tunnel Bulken 705m

1

1:03:50

Tunnel Kvålsåsen 4923m (1990)

1

1:03:58

Film: Utdrag frå historiske filmar frå Rallarmuseet (Voss station)

1

1:07:27

Voss station 56.5 moh 1907 (Stop)

1

1:09:32

Frå Norge Rundt på 90års-jubileet - På Fleischers Hotel på Voss …

1

1:10:22

Music "Svigermor på Voss" Ove Thue

1

1:14.44

Bru over Strandelva

1

1:15:16

Tunnel Tvilde 338m

1

'1:16:45

Music "Last train home" Reidar Larsen

1

1:20:28

Ygre station 168 moh Flyttet hit fra Nesttun 1908 (no stop)

1

1:20:35

Music "Knepphallingen" Annbjørg Lien

1

1:24:10

Tunnel Rastadlia IV 313m

1

1:24:52

Tunnel Rastadlia III 248m

1

1:24:54

Music "Tog" Matpackers

1

1:25:10

Train view from air

1

1:25:26

Tunnel Rastadlia II 229m

1

1:27:04

Tunnel Urdland 545m

1

1:27:51

Urdland station 304 moh 1902 (no stop)

1

1:28:18

Meet train

1

1:30:00

End of part 1

2

00:47

Frå "tog 602 skal frem" NSB film (1949)

2

02:15

Info message about NRK film team - 100 år jubileeum

2

04:50

Tunnel Store Skiple 564m

2

04:52

Music "Tog-blues" Lillebjørn Nilsen

2

05:59

Reimegrend station 464.4moh flyttet fra Dale I 1908

2

07:14

Train view from air (very good comparing view)

2

09:15

Music "Brureslått etter Anders Sagen"

2

12:40

Mjølfjell st ation 627.2 moh 1901 (no stop)

2

12:41

Frå "Steder I Norge" 1968 Mjølfjell (audio) Kvittsten

2

17:42

Tuunnel Kleivane 1220m

2

19:15

"Norgesnytt" fra kortbølgekringkastaren I Boston, sendt november 1940

2

20:52

Tunnel Øvre Ørneberget 140m

2

22:33

Langvannoset 115m

2

22:50

Tunnel Rustedal 79m

2

23:34

Upsete-tunnelen 430m

2

24:03

Upsete station 1968 850.2 moh (no stop)

2

24:38

Gravhalstunnele 5311m (1908)

2

24:56

Gravhalstunnel audio video info

2

26:55

Frå "Det hændte I 1905", første tog gennem Gravhalstunnelen - audio

2

28:24

Myrdal station 866.8 moh 1901

2

32:19

Train leave from Myrdal station

2

33:14

Myrdal mountain view

2

33:25

Tunnel Store Greithammer 584m

2

34:51

Tunnel Reinunga 1820m

2

34:55

Film frå opninga av Bergensbanen strekninga Finse - Mjølfjell

2

36:55

Music "se over fjellet" S. Kyrkjebø

2

38:49

Kleva bru

2

39:10

Tunnel Kleven 136m

2

39:14

Servicemen removing ice

2

40:04

Tunnel Klevefeten 154m

2

40:33

Tunnel Nedre Grøndalen 163m

2

41:14

Tunnel Øvre Grømdalen 242m

2

43:03

Frå "Med hjartet på rette banen" 9. April 2009 Spisevogn

2

46:17

Hallingskeid station (1971) Stop

2

47:45

Frå "Med hjartet på rette banen" 9. April 2009

2

48:49

Music "Tog"

2

54:15

Finsetunnelen 10.300m (1993)

2

54:46

Dagsrevyen 16. Juni 1993 - indvielse Finsetunnelen

2

56:08

Høgaste punkt: 1237 moh

2

56:11

Den gamle traseen filma to dagar før Finsetunnelen bei tatt I bruk

2

59:57

Finse station 1222.2 moh 1904

2

1:01:41

Frå "Med hjartet på rette banen" 9. April 2009 - rallare

2

1:03:06

Film om Finse

2

1:04:25

Film Frå "Turistlivet på Finse"

2

1:05:47

Music "Preludium fra Holbergs tid"

2

1:08:34

Tunnel Kongsnut 415m (1995)

2

1:08:40

Snørydding på Bergensbanen 2009

2

1:11:09

Tunnel Gråskallen 2710m

2

1:11:16

Film Fra sneblokaden på höifjeldet

2

1:12:49

Samtale med ein gammal rallar. Sendt 1959

2

1:20:11

Tunnel Nedre Fjellberg 14m (kortest)

2

1:20:55

Haugastøl station 988 muh 1903 Stop

2

1:22:15

Interview (mælk til toget I Haugastøl)

2

1:23:40

Frå "Millom fjellfolk på Finse" Sendt 1937

2

1:30:00

End of part 2

3

0:00

Frå "Millom fjellfolk på Finse" Sendt 1937 (continued)

3

0:29

Ustaoset station 1926 900.6 moh (stop)

3

1:50

Film: Norge i dag, 9. okt. 2007 - Sammenkobling i Ustaoset 100 år -

2 years before the complte Bergensbanen opened

3

3:15

Film: Samankoblinga aust-vest 9. okt 1907

3

3:37

Tunnel: Ustaoset 101m

3

4:56

Tale: Ingeniører skriver om hvad fjellet gør med mennesker

Med ensomheden isolerer man sig …

3

7:01

Tunnel: Såball 313m

3

7:32

Picture sequence from inside the train

3

11:35

Geilo Station 1909 (ombygget 1932) 794.2 moh

3

14:44

Geilo Station departure

3

18:15

Film fra toget - værten læser op fra bog

3

19:28

Film Bergenstoget plyndret inatt

3

28:28

Film slut

3

35:18

Ål station 463 moh 1907

3

35:28

Film: Frå "Med hjertet på rette banen" 9. april 2009

3

35:31

Vagtskifte loko fører

3

37:38

Music På Ål stasjon

3

39:15

Departure Ål station

3

41:40

Tidligere baneformand interview 7. sept. 1984

3

45:48

Crossing train

3

45:59

Torpo station (no stop)

3

48:10

Lyntoget - reportage

3

52:45

"Rallarvise" - Radioarkivet 1938

3

55:39

Gol station 207,4 moh 1908

3

59:19

Departure Gol

3

1:00:47

Music "Reise heim"

3

1:03:51

Music end

3

1:09:23

Nesbyen station 168.8 moh 1904 fredet (stop)

3

1:10:22

Frå "Med hjartet på rette banen" 9. april 2009 - Nesbyen stationsmester

3

1:12:15

Interview with fotogropher on the train

3

1:14:09

Train-interview end

3

1:19:12

Bromma

3

1:20:01

Train interview - short about using the train

3

1:21:36

Tunnel Sevre 291m

3

1:22:18

Bergheim

3

1:22:21

Frå "Med hjartet på rette banen" 9. april 2009 - Bergheim the old station

3

1:25:19

Frå.. end

3

1:26:22

Train interview

3

1:27:51

Train interview - end

3

1:28:26

Tunnel Tjærenatten 246m

3

1:29:34

Music "Wind Journey

3

1:29.47

Autvoll station 1907 - i dag privat hytte Vanntårnet står att

3

1:30:00

End of part 3

4

00:04:00

Vanntårnet

4

5:34

Flå station 155 moh 1908

4

8:10

Train crossing

4

8:39

Music "Jernbane-galop"

4

9:10

Departure Flå station

4

13:35

Music end

4

13:39

Tunnel Store Haremo 415m

4

15:55

Tunnel Gulsvik 1002m

4

16:55

Gulsvik station 1908 (no stop)

4

17:05

Short message about the filming and the broadcasting

4

22:15

Tunnel Leknes 199m

4

22:40

Tunnel Lindelia 872m

4

'24:32

Tunnel Dragonbraten 123m

4

24:50

Interview Danish person movng here

4

26:00

Tunnel Lange Ørgenvika 193m

4

26:14

Ørgenvika station - privat - 1913

4

26:28

Tunnel Nedre lille Ørgenvika 120m

4

26:53

Tunnel Haversting 2300m

4

26:57

Music Ridin' the rails

4

29:44

Music: Grøn eld

4

33:24

Tunnel: Store Langvassoset 331m

4

34:12

Tunnel: Juvet 163m

4

35:24

Tunnel: Ulsrud 106m

4

37:16

Sokna station - 1909

4

38:18

Track joins in from left

4

38:31

Sleeping man

4

40:02

Interview with couple from Australia - entered the train I Myrdal

4

42:07

Interview end

4

44:20

Station ?

4

45:31

Interview with three young women

4

46:20

Tunnel Tveit 115m

4

47:33

Interview end

4

51:39

Picture: Ras under arbeidet med Hønefosskjæringa 1908

4

52:39

Hønefoss station 96.8 moh 1910

4

55:24

Interview: Has worked as postman on the train

4

56:45

Departure Hønefoss

4

58:13

Interview end

4

58:13

Film: Frå "Norge Rindt" Postekspedisjon på Bergensbanen

4

1:02:33

Film end

4

1:03:54

Interview boy

4

1:06:50

Tyristrand station 78.9 moh 1897 (no stop)

4

1:06:59

Crossing train

4

1:07:30

Interview Taking train not flight

4

1:08:33

Interview: Couple talks about taking Bergensbanen

4

1:11:33

"Interview" Baby

4

1:12:35

Old filmclip train in Hallingdal

4

1:12:56

Interview: Man tells about his Bergensbanen trip as child

4

1:15:31

Vikersund station 67.1 moh 1866

4

1:17:38

Departure Vikersund

4

1:17:58

Interview: Young man about taking the train

4

1:19:25

Interview: Young woman

4

1:21:09

Geithus station

4

1:21:33

Kattfoss bru

4

1:21:49

From the childs playing room

4

1:25:12

Interview: Family on trip - playing cards

4

1:25:46

Åmot station

4

1:26:14

Døvikfoss bru

4

1:29:22

Music: Opp i Otta

4

1:29:55

Skotselv station

4

1:30:00

End of part 4

5

6:00

Hokksund station 8.0 moh 1898

5

8:55

Departure Hokksund

5

9:45

Music: By og land, Hellbillies

5

11:08

Track in from left

5

11:37

Station

5

13:10

Mjøndalen station 5.2 moh 1902

5

14:30

Stop for signal

5

15:23

Train crossing

5

16:18

Signal start

5

19:13

Music: Drammen i regn

5

21:05

Gulskogen station 8.0 moh 1915

5

22:56

Drammen station 2.2 moh 1866

5

24:00

Music: Tog

5

26:02

Train crossing

5

30:53

Departure Drammen

5

31:41

Holmenbruene

5

32:49

Station

5

34:19

Announcement: Cafeteria closed

5

34:24

Interview: Hand working since Bergen - 4 young wimen

5

34:54

Tunnel Lieråsen 10723 m (1973)

5

40:19

Annoucement: Short stop before Asger station - keep the door closed

5

42:10

Announcement: Asger station

5

43:04

Music: Tunnels Montee

5

44:04

Departure Asger

5

44:29

Skaugumtunnelen 3600m (2005)

5

46:26

Tanumtunneten 2700m (2005)

5

46:48

Music: Can't stop now (Karin Park)

5

48:09

Track in from left

5

48:52

Sandvika station

5

51:25

Blommenholm station

5

52:22

Høvik station

5

52:29

Music: Easy now, Tellusalie

5

53:25

Stabekk station

5

55:21

Lysaker station 7.5 moh 2009

5

57:11

Departure Lysaker

5

Announcement: End of trip

5

1:00:22

Tunnel Oslotunnelen 3632m (1980)

5

1:02:01

Nationaltheateret 5.4 m under havet

5

1:02:33

Announcement: Signal stop - keep the door closed

5

1:02:46

Music: Speed King Deep Purple - Til lokomotivføraren

5

1:03:47

Music: Long train runnin. (The doobie Brothers)

5

1:08:38

Start from signal stop

5

1:10:16

Announcement: Signal stop again

5

1:10:36

Music: Signalmarsj

5

1:12:06

Announcement: Signal problems

5

1:13:15

Start from signal stop

5

1:13:33

Rolling texts about the program

5

1:14:20

Oslo S station 2.2 moh 1987

5

1:15:09

Lokofører

5

1:15:59

End part 5

 

http://www.wanderingeducators.com/best/traveling/best-ambient-travel-video-ever.html

http://www.rullesykling.com/Bergensbanen.html (Bergensbanen RLV)

http://alltimes.dk/bergensbanen

Flemming Olsen, Denmark

2011-02-27

eXTReMe Tracker